Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Tag

ministerstvo
Vláda vyjádřila na své poslední schůzi NESOUHLASNÉ stanovisko k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na změnu zákonů týkajících se převodu podílů/majetku měst a obcí na nájemníky bytů.Mezi hlavními důvody je konstatována nadbytečnost, protože dle názoru vlády již existuje dostatečná legislativní opora při odprodeji/převodu majetku obce za cenu jinou než v místě a čase obvyklou.Pokud však nebude přijata změna...
Read More
Uveřejňujeme dopis z Ministerstva pro místní rozvoj předsedovi Svazu měst a obcí ČR. Jeho obsah potvrzuje, že se MMR společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí problematikou převodu dotovaných bytů zabývá a pracuje na společném stanovisku, ve kterém bude sdělen společný právní názor, tedy že převedení bytů na nájemce za sníženou cenu nebo bezúplatně není...
Read More
Včera se uskutečnila on-line schůzka  libereckých družstev,  družstev z dalších měst a  právních zástupců z celé České republiky s Klárou Dostálovou, ministryní Ministerstva pro místní rozvoj . Paní ministryně byla velice dobře v celé kauze zorientována a seznámila zástupce družstev s pracovní verzí dokumentu MMR, který by měl vyústit ve vznik veřejného společného stanoviska tří ministerstev tak, aby bylo jasně zřejmé, jak lze využít...
Read More
Dostali jsme reakci na naše prosby směřované na ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí a předsedovi vlády  Andreji Babišovi . Děkujeme ministryni Kláře Dostálové za osobní názor “že smlouvy by se měly plnit, i když jsou staré 20 let” . Stejný názor byl sdělen i zástupcům města Liberec.Dále se v reakci konstatuje, že před 20ti lety nebylo pro...
Read More