Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Tag

Dokument
Protože stále narážíme na nepochopení našeho problému se spolu podílem města a tím i možnou nespravedlnou daňovou zátěží při jeho převodu, připravili jsme jednoduchou grafiku. Doufejme, že pomůže vysvětlit naši situaci i těm, kteří říkají že “daňové zákony hovoří přeci jasně”.
Read More
Spoluinvestorské smlouvy byly uzavírány v době, kdy vedle sebe platil občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.). Oba tyto předpisy obsahovaly ustanovení o uzavírání smluv o budoucí smlouvě. Pro případ, že jedna ze smluvních stran odmítla splnit svůj závazek a uzavřít s druhou stranou budoucí smlouvu, stanovil jak občanský, tak i...
Read More
Uveřejňujeme dopis z Ministerstva pro místní rozvoj předsedovi Svazu měst a obcí ČR. Jeho obsah potvrzuje, že se MMR společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí problematikou převodu dotovaných bytů zabývá a pracuje na společném stanovisku, ve kterém bude sdělen společný právní názor, tedy že převedení bytů na nájemce za sníženou cenu nebo bezúplatně není...
Read More
Se svolením města uveřejňujeme stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž k převodu městského podílu na družstevních domech. Město tímto stanoviskem obhajuje svůj záměr převádět přímo na fyzické osoby (družstevníky) a ne na družstva. Stanovisko_UOHS_prevod_majetku_obce_za_cenu_nizsi_nez_obvyklouStáhnout
Read More