Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Advokáti

Spolupracující advokáti, kteří nás zastupovali při připomínkování

Spravedlnost
Na této stránce pro vás uvádíme přehled spolupracujících advokátů, kteří nás zastupovali při připomínkování výkladových stanovisek ministerstev. Tito advokáti jsou dobře obeznámeni s naší problematikou převodu bytů a proto je doporučujeme jak družstvům, tak městům pro konečnou fázi převodů a smluv. Ušetříte čas i finanční prostředky věnované vysvětlování celé problematiky.
Advokát:paní Hana Kordová Marvanová, zastupuje Spolek SpBD
Firma:JUDr. Hana Marvanová
Web:-
E-mail:hanamarvanova@gmail.com
Advokát:paní Zuzana Fantová
Firma:Zuzana Fantová advokátní kancelář
Web:-
E-mail:advokatni.kancelar@fantova.cz
Advokát:pánové Tomáš Běhounek a Jiří Kůra
Firma:bnt attorneys-at-law s.r.o.
Web: www.bnt.eu
E-mail:tomas.behounek@bnt.eu, jiri.kura@bnt.eu
Advokát:pan Petr Hostaš
Firma:ČÍŽEK HOSTAŠ advokátní kancelář,v.o.s.
Web:www.akch.cz
E-mail:hostas@akch.cz
Advokát:ZUZANA SMÍTKOVÁ
Firma:TOMAN & PARTNEŘI
Web:www.iustitia.cz
E-mail:smitkova@iustitia.cz
Advokát:pan Zdeněk Joukl
Firma:Joukl a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Web:www.akjoukl.cz
E-mail:joukl@akjoukl.cz
Advokát:pan Emil Janča
Firma:JUDr. Emil Janča advokát
Web:www.akjudrjanca.cz
E-mail:judr.janca@centrum.cz
Advokát:pan Adam Polánský
Firma:HRABA & CONSORTES
Web:www.hraba.cz
E-mail:polansky@hraba.cz