Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

STANOVISKO VLÁDY ČR k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje

Vláda vyjádřila na své poslední schůzi NESOUHLASNÉ stanovisko k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na změnu zákonů týkajících se převodu podílů/majetku měst a obcí na nájemníky bytů.Mezi hlavními důvody je konstatována nadbytečnost, protože dle názoru vlády již existuje dostatečná legislativní opora při odprodeji/převodu majetku obce za cenu jinou než v místě a čase obvyklou.Pokud však nebude přijata změna zákonů vyvstávají dvě podstatné otázky:

DANĚ

Ve vyjádření vlády se píše, že darovací daň by se měla zaplatit a nezaplacení daně bude znamenat ochuzení státního rozpočtu. Nikdo se ovšem nezabýval tím okolnostmi vzniku zpravidla 51% podílu na společném majetku:

  • Podíl 51% na nemovitostech není správný, nemá nic společného s reálně vloženými investicemi a měl sloužit pouze jako “pojistka” nakládání se společným majetkem.
  • Města zpravidla během 20ti let do společného majetku nic neinvestovala, veškeré opravy a zhodnocení si platili sami nájemníci. Teď by z tohoto zhodnocení měli zaplatit daň?
  • Zaplacená daň může překročit původní dotaci 320tis./byt – např. byt v současné hodnotě 4mil. Kč – 51% 2mil. Kč, z toho 19% darovací daň = 380tis. Jaký tedy dotace měla pro nájemníka/družstevníka smysl, zvlášť když nemohl 20let volně nakládat se svým zaplaceným majetkem?

Daně se určitě mají platit, ale Ministerstvo financí by mělo přihlédnout k okolnostem výstavby a uznat, že podíl měst na majetku je neoprávněný, byl původně jen pojistkou proti zneužití státní dotace.

PŘEVOD NA DRUŽSTVO NEBO NÁJEMNÍKA

citace z textu vyjádření:

Vláda dále upozorňuje, že v případě převodu obcí vlastněných staveb může být při těchto převodech přítomen prvek státní podpory ve prospěch nabývajících. Prodej jednotlivých bytových jednotek jednotlivým individuálním nájemníkům, kteří mají platnou nájemní smlouvu a jednotku využívají pro bytové účely, nezakládá veřejnou podporu, protože tím nedochází ke zvýhodnění podnikatelského subjektu. Naopak převod celého bytového domu nebo jeho části jakékoliv právnické nebo fyzické osobě, která tento majetek nabývá za účelem podnikání, tedy i za účelem jeho pronajímání, a ne pro vlastní bytové potřeby, za cenu nižší než je cena tržní, může zakládat nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Bytová družstva ale nevznikla jako podnikatelský subjekt, v drtivé většině případů družstvo pouze uspokojuje potřeby bydlení svých členů a nevyvíjí žádnou jinou podnikatelskou činnost. Asi není důležité jakým způsobem získají nakonec lidé své byty do osobního vlastnictví, ale převod na družstvo by byl jistě administrativně jednodušší jak pro družstva tak pro obce.Po téměř jistém odmítnutí “Liberecké iniciativy” se teď zbývá zeptat iniciátorů Jaroslava Zámečníka a Martina Půty co bude dál a zda by situaci mnoha měst a obcí mohla pomoci alespoň výkladová a právní stanoviska ministerstev. Vypadá to, že snad do konce roku by měly být dostupné všechny “vstupy” nutné pro určení té “správné” cesty k vyřešení našeho problému.

Jak dokument putuje sněmovnou lze sledovat zde:https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1049

Vyjádření vlády zde:

Předchozí PříspěvekDalší Příspěvek

Související Příspěvky

Zanechte Odpověď