Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Uveřejňujeme dopis z Ministerstva pro místní rozvoj předsedovi Svazu měst a obcí ČR.

Jeho obsah potvrzuje, že se MMR společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí problematikou převodu dotovaných bytů zabývá a pracuje na společném stanovisku, ve kterém bude sdělen společný právní názor, tedy že převedení bytů na nájemce za sníženou cenu nebo bezúplatně není porušením povinnosti řádného hospodáře stanovené v zákoně o obcích, pokud je snížená kupní cena nebo bezúplatný převod odůvodněn tím, že se nájemce finančně podílel na výstavbě bytu.

Související Příspěvky

Zanechte Odpověď