Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Schůzka s Ministerstvem pro místní rozvoj

Včera se uskutečnila on-line schůzka 5️⃣ libereckých družstev, 6️⃣ družstev z dalších měst a 4️⃣ právních zástupců z celé České republiky s Klárou Dostálovou, ministryní Ministerstva pro místní rozvoj 🇨🇿🇨🇿🇨🇿.

Paní ministryně byla velice dobře v celé kauze zorientována a seznámila zástupce družstev s pracovní verzí dokumentu MMR, který by měl vyústit ve vznik veřejného společného stanoviska tří ministerstev tak, aby bylo jasně zřejmé, jak lze využít současnou legislativu při převodu podílu měst a obcí. Materiál je již připraven a bude zaslán na zbývající ministerstva k připomínkování. Schůzky zástupců družstev s dalšími ministerstvy by pak měly následovat.

Paní ministryně se pak také opět vyjádřila ke zpochybňování smluv:

Museli bychom s financemi (ministerstvem financí) řešit, zda by to nebyl nárok na odebrání dotace pro tu obec jako takovou. Nedoporučuji určitě obcím, aby se pouštěli do těchto dobrodružství.

Související Příspěvky

Zanechte Odpověď