Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

V sobotu 13.3.2021 jsme odeslali za spolek SpBD dopis na Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Svaz měst a obcí, dále panu senátorovi JUDr. Ing. Hrabovi, Ph.D., poslanci Pražákovi, paní JUDr. Haně Marvanové a dalším advokátům. V tomto dopise reagujeme na průběh on-line schůzky ze dne 8.3.2021, které se účastnila ministerstva, Svaz měst a obcí, zástupci měst a my. Poukázali jsme na to, že pokládáme za chybu, že ze strany Svazu měst a obcí ČR byla pozvána pouze města, která vedou s družstvy a nájemníky spory. Naopak přínosem a vyvážením názorů mohlo být, kdyby byli pozváni i zástupci těch měst, kde se smlouvy dodržely a je tam už dávno převedeno, nebo zástupci z Říčan a Neratovic, kde již proběhly soudy.

Bohužel, zúčastněnými právníky tak byly prezentovány spíše problémy a úskalí, ale ke škodě věci bez nabídky řešení celé situace, kdy by se dalo přihlédnout k již platným soudním rozsudkům. Takto bychom se opravdu dál vpřed moc neposunuli – mnoho družstev v ČR bude muset ve vlastním zájmu podat žaloby k soudu, a to již v řádu měsíců, pro neplnění smluv a byla by jistě ostuda, kdyby se občané museli soudit se svými městy, potažmo státem.

Poslední pracovní verze výkladových stanovisek ministerstev, kterou jsme dostali k připomínkování, je posunem vpřed a tak doufáme, že konečné znění bude dostatečně konkrétní pro města a obce a podaří se tak vyřešit situaci bezmála 100 tisíc občanů v celé ČR. Uvědomujeme si, že dotčené instituce tento problém zdědily a vážíme si každého konstruktivního kroku, každé pomoci.

Chtěli bychom poděkovat zejména panu JUDr. Ing. Zdeňku Hrabovi, Ph.D. (senátor Parlamentu ČR) a panu Davidu Pražákovi (poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

Zároveň jsme všechny strany informovali o vzniku našeho spolku SPRAVEDLNOST PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA, z.s. (zkráceně SpBD), který si klade za cíl prosazovat práva svých členů při převodu podílů měst a obcí na jednotlivých bytech. Chceme zde, takto veřejně, poděkovat paní Ing. Kláře Dostálové, ministryni pro místní rozvoj, která nás v říjnu loňského roku vyslechla, i když jsme ještě ani nebyli formálním sdružením. Děkujeme!

Související Příspěvky

Zanechte Odpověď