Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Město sestavilo návrh pravidel převodu podílů v bytových domech

Převzato z liberec.cz 24.8.2020

V červnu letošního roku Zastupitelstvo města Liberec schválilo postup, podle kterého má vypracovat pravidla převodu vlastnických podílů v bytových domech.

Zastupitelstvem pověřený Michal Hron vypracoval ve spolupráci s advokátní kanceláří návrh pravidel převodu spoluvlastnických podílů města přímo jednotlivým družstevníkům. 

S tímto návrhem město nyní seznámí 4 bytová družstva, u nichž je převod bytových podílů aktuální.

Návrh pravidel je sestaven tak, aby byl co nejvíce vstřícný požadavkům a možnostem družstevníků,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Se zástupci bytových družstev Stavební bytové družstvo A+G Stadion, Bytové družstvo ZÚ ALFA, Bytové družstvo ZÚ BETA, Bytové družstva ZÚ GAMA,  se dnes a zítra sejde radní Michal Hron a návrh pravidel na vyrovnání spoluvlastnických podílů jim představí.

Na základě výsledků jednání s těmito čtyřmi družstvy bude město pokračovat v jednání s dalšími družstvy, u kterých převody podílů nastanou v dalším období,“ komentuje Michal Hron.

Připomeňme, že celý problém vznikl v letech 1997 až 2007, kdy v Liberci postupně probíhala výstavba bytových domů, pro niž radnice využila možnost získat dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Město Liberec má podílové vlastnictví v 1156 bytech v deseti družstvech a na základě neplatnosti smluv hledá nyní město nový právní vztah, jakým bezpečným způsobem převést podíly města na jednotlivé družstevníky. Problém se týká dalších desítek měst, která řeší obdobnou problematiku.

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/mesto-sestavilo-navrh-pravidel-prevodu-podilu-bytovych-domech.html

Související Příspěvky

Zanechte Odpověď