Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Se svolením šéfredaktora uveřejňujeme 4 stránky s vyjádřením pana Hrona (pracovní skupina pro převod družstvům) a pana Bobka (právní kancelář placená městem k této kauze) v tomto časopise. Ponechám na čtenáři, aby si udělal vlastní názor, jak to tedy s námi město vlastně myslí, ale dovolím si vypíchnout několik myšlenek z článku s krátkým komentářem:

“Bytové družstvo Podlesí” 🌲🌲🌲– autor článku si nemohl vybrat hůře, město Zlín se s BD Podlesí soudí od počátku sdružení, vice informací www.bdpodlesi.cz. Můžeme nabídnout mnoho měst a obcí, kde naopak už je sdružení již ukončeno a byty za původních podmínek převedeny.

„nebude důvod spoluvlastnické podíly držet“ – proč by je města měly držet, když se smlouvách je napsáno, že je mají převést? ⁉️

„situaci významně komplikuje zákon o obcích, který sice připouští prodat městský majetek za cenu nižší, než je cena obvyklá, ale jen když je ta odchylka řádně zdůvodněna“ – města mohou prodávat (a prodávají) pod cenou, dokonce zadarmo nebo za 1Kč, pokud je to odůvodněno (a hlavně pokud je vůle) – například napravením právního vztahu z minulosti, viz. např. důvodová zpráva zastupitelům Radvanice nedávno, kde je důvodů celá řada. ☀️🦉☀️🦉☀️

“Na druhou si začínají uvědomovat daňové dopady, a proto volání po bezúplatném převodu slábne” – tak to nevím z čeho ❓❓ tak pan Hron toto soudí. Naopak to začíná vypadat, že z hlediska daní je jistější převést v duchu původních smluv, než vymýšlet celé nové právní uspořádání (trojstranná dohoda – město, družstvo, družstevník).

„ale ve skutečnosti měli zaplatit cenu poníženou o statní dotaci“ – cenu bytů tehdy nestanoval pouze developer, ale podléhala (právě z důvodu dotace a manipulace s ní) schvalování města. Na dodavatele stavby pak byla veřejná obchodní soutěž. Je zbytečné teď dělat z družstevníků nesvéprávné lidi, kteří nevěděli co a za kolik si kupují. 🏗

„Mělo být jasně řečeno, že po uplynutí 20 let bude moci město převést svůj spoluvlastnický podíl za cenu ve výši poskytnuté dotace. Družstva by měla dost času si tuto částku naspořit … Městu by se navíc dotace po 20 letech vrátila a mohlo by ji použít na podporu jiné bytové výstavby.“ – ?!? Asi nechápu pojem dotace. Dotace se někomu dává, protože poskytovatel chce něco nebo někoho podpořit. Dotace se nevrací, pokud nebyly porušeny podmínky dotace. Ty družstva celou dobu dodržovala. Budou tedy lidé jednou vracet tzv. kotlíkové dotace nebo družstva a SVJ dotace na zateplení domů? I město Liberec nabízí dotace na projekty (např. https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/projekty-mesta/), takže mají se tyto čerpající subjekty pomalu také začít bát a vytvářet si rezervu na vrácení dotace? 🙈🙈🙈

Následuje vyjádření pana Bobka, které je ve stylu, který už bylo možné slyšet během zastupitelstev v květnu a červnu 2020. Za několik set tisíc korun z městské kasy 💲💲💲 jsme se dozvěděli, že smlouvy jsou neplatné a pokud se majetek převede za původních podmínek, tak půjdou zastupitelé pravděpodobně do vězení 👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️. Ale říká se zde jen to „A“ – smlouvy jsou pravděpodobně neplatné, ale neříká se zde to „B“ – co teď dělat a jak dostát původním závazkům, což by teď měla být priorita města (a město ví přes rok, že zde tento problém existuje) a ani to „C“ – právní odpovědnost města za způsobené škody (čerpání dotace na základě neplatných smluv, půjčky bank družstvům na základě neplatných smluv, celá řada neplatných smluvních vztahů, …) a nejistá cesta celého tohoto právního dobrodružství, které může skončit dokonce zmenšením majetku města 📉📉📉 – viz. např. posudek Rowan legal www.spravedlnostproliberec.cz

Související Příspěvky

Zanechte Odpověď