Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Tag

Pracovní skupina
Se svolením šéfredaktora uveřejňujeme 4 stránky s vyjádřením pana Hrona (pracovní skupina pro převod družstvům) a pana Bobka (právní kancelář placená městem k této kauze) v tomto časopise. Ponechám na čtenáři, aby si udělal vlastní názor, jak to tedy s námi město vlastně myslí, ale dovolím si vypíchnout několik myšlenek z článku s krátkým komentářem:...
Read More