Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Spolupracující advokáti

spolupracující advokáti

Na této stránce pro vás uvádíme přehled spolupracujících advokátů, kteří nás zastupovali při připomínkování výkladových stanovisek ministerstev. Tito advokáti jsou dobře obeznámeni s naší problematikou převodu bytů a proto je doporučujeme jak družstvům, tak městům pro konečnou fázi převodů a smluv. Ušetříte čas i finanční prostředky věnované vysvětlování celé problematiky.