Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Platby a dary

Platba členského příspěvku na 1 rok 100,- kč pomocí QR kódu.
Jako variabilní symbol, uveďte prosím Vaše rodné číslo.

Platba libovolné částky pomocí QR kódu.
Jako variabilní symbol, uveďte prosím IČ bytového družstva.

Účet 297495250/0300, jako variabilní symbol veďte IČ BD nebo Vaše RČ. Děkujeme.