Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Liberec 25.6.2020 zastupitelstvo Peťan Frančík (+ Michal Hron)