Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Aktuality

...co se děje
Vláda vyjádřila na své poslední schůzi NESOUHLASNÉ stanovisko k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na změnu zákonů týkajících se převodu podílů/majetku měst a obcí na nájemníky bytů.Mezi hlavními důvody je konstatována nadbytečnost, protože dle názoru vlády již existuje dostatečná legislativní opora při odprodeji/převodu majetku obce za cenu jinou...
Čtete více
Spoluinvestorské smlouvy byly uzavírány v době, kdy vedle sebe platil občanský zákoník (č. 40/1964 Sb.) a obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.). Oba tyto předpisy obsahovaly ustanovení o uzavírání smluv o budoucí smlouvě. Pro případ, že jedna ze smluvních stran odmítla splnit svůj závazek a uzavřít...
Čtete více
Dopis, který začátkem listopadu dostal od Ministerstva pro místní rozvoj ČR František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, udělal radost uživatelům družstevních bytů, kteří se v nejrůznějších koutech republiky domáhají převodu městských podílů v družstevních Více zde: https://genus.cz/Liberec/z-ministerstva-vypadlo-ujisteni-ze-prevedeni-bytu-na-druzstva-za-snizenou-cenu-nebo-bezuplatne-neni-porusenim-povinnosti-radneho-hospodare-n495243.htm
Čtete více
Uveřejňujeme dopis z Ministerstva pro místní rozvoj předsedovi Svazu měst a obcí ČR. Jeho obsah potvrzuje, že se MMR společně s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí problematikou převodu dotovaných bytů zabývá a pracuje na společném stanovisku, ve kterém bude sdělen společný právní názor, tedy že...
Čtete více
Sérii korespondenčních rozhovorů o anabázi týkající se převodu městských podílů v družstevních bytech prozatím končíme rozhovorem s představiteli bytových družstev, kteří se pro tisíce občanů v nich bydlících snaží vymoci schůdné a spravedlivé řešení. Jde o celorepublikový problém, který se jen v Liberci týká 10 družstev...
Čtete více
1 2 3 4 5 6 10