Počet bytů
40.000
Bytových družstev
220
Spravedlnost pro bytová družstva, z.s.
Od 4. března 2021 celorepubliková působnost

Spravedlnost pro bytová družstva Problematika bytových družstev nejen v Liberci Spravedlnost pro bytová družstva Problematika bytových družstev nejen v Liberci

Aktuální informace

Pro aktuální informace sledujte náš facebook!

Nejaktuálnější příspěvek

Vítejte na webových stránkách bytových družstev

Tyto stránky vznikly původně jako zdroj informací pro členy bytových družstev v Liberci, jejichž byty byly postaveny zhruba před dvaceti lety za pomoci státní dotace. V letech 1997 – 2007 bylo v Liberci postaveno cca 1150 družstevních bytů, na které prostřednictvím města Liberec poskytl stát dotaci z Fondu rozvoje bydlení. Cílem bylo zajištění bytových potřeb občanů.

Postavené domy přešly do podílového spoluvlastnictví mezi městem a bytovými družstvy. Město v tomto procesu mělo hrát roli garanta, že státní dotace bude účelně využita a že postavené družstevní byty nebudou po stanovenou dobu 20 let od kolaudace předmětem spekulací. Předmětné vypořádání spoluvlastnických podílů na bytových domech mělo být posledním krokem k dosažení cílového stavu, kterým mělo být plné vlastnictví bytových domů bytovým družstvem.

Bohužel jsou nyní smlouvy uzavřené před 20 lety městy považovány za neplatné. Po zjištění tohoto stanoviska se vedení všech bytových družstev spojila ke spolupráci. Zástupci družstevníků vstoupili do jednání s vedením města, shromáždili informace a různé dokumenty, zúčastnili se jednání zastupitelstva a vývoj stále sledují. Na denní bázi jsou zveřejňovány informace k této problematice ve FB skupině Spravedlnost pro bytová družstva.

V průběhu roku 2020 se spojila bytová družstva v Liberci s dalšími družstvy po celé ČR. Cílem je nalézt společná řešení, která budou aplikovatelná pro různé varianty všech dotčených družstev. Současně věříme, že společně dokážeme víc než jednotlivě.

Do konečného řešení této záležitosti budou na webu zveřejňovány informace, které by měly pomoci členům bytových družstev se v problematice orientovat.

0
Počet bytů
0
Počet družstev